โปรโมชั่นการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ Maxliner Online

รายละเอียดโปรโมชั่น

1) ติดตั้งนอกสถานที่
เฉพาะ MAX COVER , MAXTOP , MAX STYLISH BAR
เฉพาะกรุงเทพฯและ และปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อด้วยเงินสด